GEVINSTPLAN

Norgeslotteriet er et digitalt lotteri delt inn i to deler:

 • Digitale loddspill som kjøpes og spilles via våre lotteriterminaler
 • Jackpot-lodd solgt via lotteriterminaler og web.

DIGITALE LODDSPILL
Via spill på våre lotteriterminaler kan man enten vinne pengepremier opp til kr. 45.000,- eller lodd som gir rett til deltakelse i Jackpot-trekningen, eller en kombinasjon av disse to. 39,5% av loddspillene har en premie.  Man kan i tillegg kjøpe Jackpot-lodd direkte via terminalene. Pris pr spill via terminal: 30,-

JACKPOT-LODD
Ved å spille Jackpot er en med i 2 trekninger: En ukentlig trekning med premie opp til ca 245 000,- og den månedlige hovedtrekningen med premier opp til 2 millioner kroner. Jackpot-loddene kan vinnes som premier i de digitale loddspillene på terminal, eller kjøpes via våre terminaler eller på web. Pris pr lodd: 30,-.  Størrelsen på Jackpotpremiene er avhengig av hvor mange Jackpot-lodd som er solgt og hvor mange digitale loddspill som er spilt på lotteriterminalene.

PREMIER I JACKPOT

Alle loddene i Jackpot er med i to trekninger.  De er med både i ukestrekningen for den uken de ble kjøpt og i månedstrekningen for den måneden de ble kjøpt.

Jackpot-premiene er basert på antall solgte lodd.  17,5% av billettsalget er satt av til å utgjøre Jackpot-premiene.  1.premien for en Måneds-Jackpot er, i henhold til lotteriløyvet, begrenset oppad til 2 millioner kroner.  Dersom omsetningen i en måned tilsier at 1.premien i en månedstrekning skulle overstige 2 millioner, vil det overskytende beløpet overføres til påfølgende ukes-Jackpot.

90% av Jackpot-premiepotten går til månedstrekningene og 10% av Jackpot-premiepotten går til ukestrekningene.  Premiene i hver av disse trekningene har samme andel av sin premiepott. 

Andel av trekningens premiepott:

Jackpot

Andel

1. premie

75,00%

2. premie

19,00%

3. premie

4,70%

4. premie

1,00%

5. premie

0,30%

Antall jackpottrekninger vil kunne variere avhengig av hvor mange jackpotlodd som er delt ut som gevinst og hvor mange jackpotlodd som er solgt.  Alle lodd som er kjøpt eller vunnet i perioden mellom trekninger, er med i den påfølgende trekningen.

Det vil være totalt inntil 320 vinnerlodd i jackpottrekningene i løpet av et år.  Antall jackpotlodd ved maksimal omsetning for lotteriet er ca 2 200 000, som gir en sannsynlighet for å vinne på ca 1/6875.

PREMIER I TERMINALSPILL

 • 2 240 000 gevinster av kr 30,-
 • 200 000 gevinster av kr 60,-
 • 12 000 gevinster av kr 250,-
 • 4 000 gevinster av NOK 750,-
 • 400 gevinster av NOK 4 500,-
 • 16 gevinster av NOK 45 000,-

Premieplanen er beregnet ut fra 10 millioner solgte lodd à kr 30,- per lodd, tilsvarende en årlig lotteriomsetning på NOK 300 millioner. Vinnersannsynligheten for Lotteriterminalspillene er 39,6% hvorav 67,1% av disse vinnerloddene har pengepremier.  De resterende vinnerloddene har Jackpot-lodd som premier.

 

GEVINSTPLAN FOR 2018

Norgeslotteriet ble lansert sent på året i 2018, nærmere bestemt 1. oktober. På grunn av sen lansering og begrenset antall utplasserte lotteriterminaler, avviker premieplanen for 2018 ift den ordinære premieplanen. Nedenfor følger de estimerte tallene for 2018.

PREMIER I JACKPOT

Alle Jackpot-loddene er med to trekninger.  De er med både i ukestrekningen for den uken de ble kjøpt og i månedstrekningen for den måneden de ble kjøpt.

Jackpot-premiene er basert på antall solgte lodd.  17,5% av billettsalget er satt av til å utgjøre Jackpot-premiene. Antall trekninger i Jackpot vil kunne variere avhengig av hvor mange jackpotlodd som er delt ut som gevinst og hvor mange jackpotlodd som er solgt.  Alle lodd som er kjøpt eller vunnet i perioden mellom trekninger, er med i den påfølgende trekningen.

90% av Jackpot-premiepotten går til månedstrekningene og 10% av Jackpot-premiepotten går til ukestrekningene.  Premiene i hver av disse trekningene har samme andel av sin premiepott.

Jackpot

Andel

1. premie

75,00%

2. premie

19,00%

3. premie

4,70%

4. premie

1,00%

5. premie

0,30%

Det vil være totalt inntil ca  78 vinnerlodd i jackpottrekningene i løpet av et år.  Antall jackpotlodd for lotteriet i 2018 er estimert til 22 000, som gir en sannsynlighet for å vinne på ca 1/282.

PREMIER I TERMINALSPILL

 • 24 400 gevinster av kr 30,-
 • 2 000 gevinster av kr 60,-
 • 120 gevinster av kr 250,-
 • 40 gevinster av NOK 750,-
 • 4 gevinster av NOK 4 500,-
 • 1 gevinster av NOK 45 000,-

39,6% av loddene i spillene som spilles på terminalene er vinnerlodd, eller 2,53 lodd mellom hvert vinnerlodd.  Av vinnerloddene har 67,1% pengepremier, mens de resterende vinnerloddene har fra 1 til 150 jackpotlodd som premier. 

Om det blir gevinst eller ikke, vises umiddelbart på terminalen for lotterispillene som spilles der. Umiddelbart etter respektive jackpottrekning vises eventuell gevinst på din spillekonto i Norgeslotteret. 

Gevinster registreres på din spillekonto og kan utbetales til den bankkonto du har registrert på din spillerprofil. Dette gjøres fra din profilside på Norgeslotteriets nettsider.

Fordeling av spillets midler

Fordeling av spillets midler foregår på følgende måte:

 • 50% av inntektene går til premier.
 • 25% går til ovennevnte organisasjoner.
 • 10% går tii utplasseringssted for terminaler
 • 15% går til drift av lotteriet.

Uavhentede gevinster

Brukerprofiler som ikke har vært aktive i 24 måneder, og hvor meldinger har blitt sendt til brukerens mobilnummer, blir eventuelle uavhentede premier automatisk overført til debetkortet som er registrert for den respektive brukerprofilen.

Hvis kontoen knyttet til debetkortet er stengt, blir premiebeløpet allokert til et premiefond. Dette fondet kan brukes til premier som bestemt av Lotteriet.

Lotteriets formål

IRegnskogfondet, Utviklingsfondet og Caritas Norge, sammen med Donira AS, fikk i oktober 2017 lotteritillatelse for å drive Norgeslotteriet. Konsesjonen gjelder for ni år og har en årlig omsetningsramme på 300 millioner kroner.

50% av lotterisalget etter utbetaling av premier går til hjelpearbeid i regi av Regnskogfondet, Utviklingsfondet og Caritas Norge.

30

Laster...

Close Game
Enter Fullscreen
Add to Favourites
Please wait while we load your game...