SPILLEREGLER OG KONSEPT

Sist endret: 27.09.18.
For personvernerklæring,
se egen webside.

1. Generelt

Spillereglene gjelder for Norgeslotteriets digitale lotteri som er delt inn i to deler:

 • Digitale loddspill som kjøpes og spilles via våre lotteriterminaler
 • Jackpot-lodd solgt via lotteriterminaler og web

DIGITALE LODDSPILL
Via spill på våre lotteriterminaler kan man enten vinne pengegevinster opp til kr. 45.000,- eller lodd som gir rett til deltakelse i Jackpot-trekningen, eller en kombinasjon av disse to. 39,5% av loddspillene har en gevinst.  Man kan i tillegg kjøpe Jackpot-lodd direkte via terminalene. Pris pr spill via terminal: 30,-

JACKPOT
Ved å spille Jackpot er en med i 2 trekninger: 1 ukesbasert trekning med 5 gevinster og en månedlig hovedtrekning.  Topp-gevinsten har an maksimumsgrense på 2 millioner kroner.  Størrelsen på Jackpotgevinstene er avhengig av den totale omsetningen for lotteriet i perioden forut for trekningen.  Det vil si hvor mange Jackpot-lodd som er solgt og hvor mange digitale loddspill som er spilt på lotteriterminalene.

Jackpot-loddene kan kjøpes via Norgeslotteriets terminaler eller på norgeslotteriet.no. Pris pr lodd: 30,-

De digitale loddspillene er forhåndstrukket mens Jackpot er etterhåndstrukket.

Spillereglene gjelder spill for Norgeslotteriets spill på lotteriterminalene og Jackpotspillene som kan kjøpes på lotteriterminalene og over internet. Norgeslotteriet kan gi utfyllende bestemmelser, og disse skal være tilgjengelige for Spillerne via Norgeslotteriets nettsted, hos Lotterikommisjonærer / lotteriterminalene eller på annen hensiktsmessig måte. 

Norgeslotteriets tar forbehold om at reglene for spill kan endres når som helst og uten forvarsel, dog ikke innenfor en loddtrekningsperiode. Endringer vil bli informert om på Norgeslotteriets websider og terminaler. Se “Sist endret” øverst på denne siden for endringsdato.

Norgeslotteriet plikter å tilby nødvendig relevant opplæring av Lotterikommisjonærene

Norgeslotteriet plikter å sikre at selskapets kundeservicepersonell gis tilstrekkelig opplæring i å håndtere henvendelser fra kunder med uheldig spilleratferd. 

2. Digitale loddspill

Et Digitalt Loddspill er den unike enheten som betales av spilleren som inneholder et sett med tall eller symboler som vil bekrefte om spilleren har vunnet, og hva den vinnende prisen består av.

De Digitale loddspillene er en del av et stort sett av forhåndstrukket Digitale loddspill-lodd. 

Loddene i settet med Digitale loddspill-lodd har, ved hjelp av et sertifisert tilfeldighetsprogram, blitt utstedt med gevinster i henhold til en forhåndsdefinert gevinstprofil. Hver Digitalt loddspill-lodd har et unikt serienummer.

3. Jackpot-lodd

Et Jackpot-loddene er den unike enheten gitt til spilleren som en del av prisen på et vinnende Digitalt Loddspill, eller betalt av spilleren. Hvert Jackpot-lodd har et unikt serienummer og en tilhørende tegningsdato. Spilleren som er i besittelse av Jackpot-lodd, deltar i trekningen av tilhørende Jackpot-tombola, og er kvalifisert til å vinne en gevinst pr. trukket vinnernummer som samsvarer med serienummeret på jackpot-loddet.

4. Trekning og trekningsdato

Trekningen plukker tilfeldig ut et Digitalt loddspill-lodd eller et Jackpot-lodd fra de respektive sett med lodd.

Digitalt loddspill-loddene er på forhånd bestykket med en tilfeldig fordeling av gevinster i henhold til den angitte gevinstprofilen for det Digitalt loddspill-lotteriet.

Jackpot-loddtrekningen er en tradisjonell tombola-type trekning som trekker fra et sett med Jackpot-lodd som er kjøpt eller vunnet i perioden forut for trekningen. 5 vinnende lodd blir tilfeldig hentet fra Jackpot-lodd som er solgt og / eller tildelt som Digitalt loddspillgevinster eksplisitt for hver Jackpottrekning. Det første Jackpot-loddnummeret som  trekkes, mottar førstegevinsten, det andre Jackpot-loddnummeret som er trekkes, mottar den andre gevinsten, og så videre inntil alle fem gevinstloddene er trukket.

Trekningsdato er datoen da trekningen for det respektive jackpot-loddet avholdes. Hvert Jackpot-lodd som selges, er merket med trekningsdato.  Dersom en trekning utsettes eller ikke resulterer i noen vinnere vil loddet bli med i neste trekning.   Dette vil vises sammen med loddet på spillerens profilside.

5. Spiller

En spiller er personen som kjøper en eller flere Digitalt loddspill-lodd og / eller Jackpot-lodd til spillet fra en lotteriterminal hos Lotterikommisjonær, eller den som kjøper Jackpot-lodd via mobil eller internett.

For å bli en spiller krever det registrering på en av Norgeslotteriets terminaler, på Norgeslotteriets Internett / mobilnettsider eller gjennom en salgs App. En registrering krever Vipps eller debetkort/bankkort og BankID når du registrerer deg på en lotterieterminal. Registreringen resulterer i opprettelsen av en brukerprofil. 

Registreringen inkluderer alderskontroll for å utelukke personer under 18 år.  Alderskontrollen leveres av Vipps Login

Det er en aldersgrense på 18 år for alle spillene. Tilgang til å spille gis så snart aldersbekreftelsesprosessen er avsluttet.

Lotterikommisjonærene har beskjed om å be om personlig ID fra spillere som mistenkes å være under 18 år.

6. Brukerprofil og spillerkonto

Brukerprofilen inneholder ulike metadata om spilleren som samles inn når det er aktuelt. Loddkjøp og priser vunnet er slike metadata. En av metadataene som blir bedt om tidlig i prosessen, er mobilnummeret. Mobilnummeret brukes til å kommunisere vinnende resultater, innloggingsinformasjon og annen relevant informasjon til spilleren. Spilleren har tilgang til sin profilinformasjon via internett.

Hver brukerprofil har en Spillerkonto som inneholder oversikt over pengegevinstene som er vunnet fra kjøpte vinnerlodd og saldo tilgjengelig på spillerkonto som enten kan benyttes til å spille eller kjøpe Jackpot-lodd, eller overføres til Spillerens bankkonto.  Bankkontonummeret oppbevares i spillerprofilen for å forenkle eventuelle overføringer fra spillerkonto til spillerens bankkonto.

Maksimal saldo på spillerkontoen er kr. 10 000,-.  Norgeslotteriet vil iverksette overføring av overskytende beløp til spillerens bankkonto når saldoen overstiger grensen for maksimal saldo.

7. Kjøp

En spiller kan kjøpe en eller flere Digitale loddspill eller jackpot-lodd.

Spilleren mottar kvittering på sin spillerprofil etter å ha betalt inn penger på spilleprofilsaldoen.

Kjøp av Digitale loddspill-lodd kan kun gjøres ved en digital lotteriterminal i en Kommisjonærs lokaler (se 1.2)

Innkjøp av en Jackpot-lodd kan gjøres på følgende måter:

 • Ved en digital lotteriterminal hos en Kommisjonær(se 1.2)
 • På Norgeslotteriets internettsider

Alle kjøp er registrert og lagret i spillers Brukerprofil.

8. Kvittering

Kvitteringen inneholder informasjon om et gitt kjøp og viser følgende info: 

 • Loddnummer
 • Ev. gevinster
 • Trekningsdato
 • Loddpris
 • Gjeldende antall uker
 • Innkjøp totalt
 • Tidspunkt for trekning
 • Offentliggjøring av trekning
 • Info om utbetaling
 • Lisensinnehaver
 • Tillatelsesmyndighet
 • Informasjon om eventuelt inngått abonnement og hvordan dette kan stanses.

Kvitteringen ligger i brukerens spillekonto med oversikt over alle kjøp og eventuelle gevinster. Kvitteringen har i seg selv ingen annen verdi enn for informasjonsformål. Alle verditransaksjoner skjer kun mellom brukerens spillekonto og bankkonto registrert via Vipps, eller direkte med brukerens bankkonto som er registrert i spillekontoen.

9. Kansellering av kjøp

Spilleren kan ikke kansellere et kjøp etter at bekreftelsesknappen ”Spill” er trykket eller prosessen med å avsløre innholdet på et Digitalt loddspill-lodd har startet.

10. Lotterikommisjonærer

Lotterikommisjonærer kan være innehaver av kjøpesentre, butikker, restauranter, barer, hotell- og sykehuslobbyer, Rikstoto-agenter eller uavhengige Lotterikommisjonærer med PC-, Smartphone- eller Tablet-type terminaler som forblir innenfor deres lokaler. De er alle autorisert av Lotteriet til å selge billetter til spillet, og er utstyrt med:

 • Spilleregler og folderen "Hvordan spille".
 • Klageskjema
 • Lotteriterminaler
 • Informasjon om uheldig spilleadferd og nummer til Hjelpelinjen

Lotterikommisjonæreren har ikke lov å tilby kreditt til spilleren, selv ikke på Lotterikommisjonærerens egen risiko.

Norgeslotteriet vil sørge for nødvendig opplæring av Lotterikommisjonærene for at disse skal kunne opptre som kommisjonærer for lotteriet.

For informasjon, kundeservice eller verifisering av selger, ta kontakt med Norgeslotteriet.

11. Lotterisystemet

Lotterisystemet er lotteriets sentrale system som styrer salg, distribusjon av lotterispill og lodd, samt utførelsen av spilleradferdskontrollmekanismer.  Tilgang og rutiner for tilgang  og endringer av lotterisystemet er strengt regulert og sertifisert av det internasjonale sertifiseringsbyrået GLI i henhold til Lotteritilsynets krav og regler.

12. Utbetaling av gevinster

Gevinstene for Digitale loddspill-lodd vil bli overført til spillerens spillerprofil umiddelbart etter at spilleren har avdekket de respektive Digitale loddspill-lodd, og gevinsten(e) for de aktuelle Digitale loddspill-lodd blir avdekket. Jackpot-lodd utstedt som skrapeloddsgevinst(er) blir umiddelbart registrert på spillerens brukerprofil.

Pengegevinster fra vinnende Jackpot-lodd vil bli overført til spillerens Spillekonto når den respektive Jackpot-trekningen er fullført. Spilleren kan når som helst overføre penger fra sin spillekonto til sin bankkonto.  Det må beregnes 1-2 arbeidsdager fra overføringen starter til pengene er tilgjengelig i spillerens bankkonto.

13. Uavhentede gevinster og Gevinstfond

Spillerprofiler som ikke har vært aktive siste 24 måneder, og hvor meldinger har blitt sendt til brukerens mobilnummer, blir eventuelle innestående gevinster automatisk overført til bankkontoen som er registrert i den respektive brukerprofilen.

Hvis bankkontoen knyttet til Spillerprofilen er stengt, blir gevinstbeløpene allokert til et gevinstfond. Dette fondet kan brukes til gevinster som bestemt av Lotteriet.

14. Uønsket spilleatferd

Donira og organisasjonene som samarbeider om Norgeslotteriet har en nullvisjon når det gjelder antall problemspillere.   Det er i vår interesse å forebygge spillavhengighet av både, menneskelige, etiske og  forretningsmessige perspektiv.

Lotteriet er blitt sertifisert av GAM-gard til ikke å skape spilleavhengighet.

Økonomiske begrensinger 
Lotteriet har satt opp en kostnadsgrense som begrenser spillerens utgifter.  Maksimalt samlet tap på Norgeslotteriet for en Spiller er begrenset oppad til kr 650 per kalenderdag eller kr 2700 per kalendermåned. 

Sluttbrukerdefinerte begrensninger og muligheter
Ved registrering må spilleren først konfigurere sine egne grenser for forbruk. Systemet gir også mulighet for spillerne til å ekskludere seg selv fra å spille.  Når en spiller har ekskludert seg fra å spille må vedkommende kontakte Norgeslotteriets kundestøtte for å få låst opp kontoen for spill.

For mer informasjon om uønsket spilleatferd, se egen webside for dette.

15. Juridisk ansvarsfraskrivelse

Hverken Norgeslotteriet eller Lotterikommisjonærer er ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser mellom spillene som presenteres for spilleren og spillene eller verdiene som er registrert i Norgeslotteriet sentralsystem, eller for eventuelle uoverensstemmelser mellom valg spilleren har gjort og valgene som er registrert i det sentrale systemet. Hverken Norgeslotteriet eller Lotterikommisjonærer er ansvarlig for spilleridentifikasjonsmekanisme som er stjålet, tapt eller på annen måte misbrukt. Hverken Norgeslotteriet eller Lotterikommisjonærer er ansvarlig for tap som oppstår som følge av brudd, forstyrrelser på linjen mellom driftsmiljøet og det sentrale systemet eller andre former for teknisk feil. Ved uoverensstemmelser skal dataene som er registrert i det sentrale systemet brukes.

Norgeslotteriet er ikke ansvarlig for en spillers totale tap som eventuelt skulle overskride de personlige begrensningene eller begrensningene som er angitt i avsnitt 14 

Norgeslotteriet er ikke ansvarlig for tap eventuelt påført spiller ved hans behandling av identifikasjonen mot Lotteriet eller for tap som påløper spilleren ellers.

Når en spiller ikke har fulgt bestemmelsene i loven, regler eller tilleggsforskrifter utstedt i henhold til disse reglene må spilleren selv bære eventuelle tap som følge av sine handlinger. Hverken Norgeslotteriet eller lotterikommisjonærer er ansvarlig for ikke å ha gjort spilleren oppmerksom på eventuelle feil.

En lotterikommisjonær er bare ansvarlig for tap som en spiller opplever når tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra lotterikommisjonæren eller av den som er ansatt av lotterikommisjonæren. Lotterikommisjonærens ansvar er uansett oppad begrenset til kr. 1000 per tilfelle eller kr. 5000 per år.

 

16. Vedlikehold, utkobling og kontrollert nedleggelse

Terminalen kan og skal stenges helt eller delvis når tekniske, forretningsmessige, sikkerhetsmessige og / eller sosialpolitiske årsaker måtte kreve dette.

Ved avbrudd eller vedlikehold vil spilleren kunne fullføre den pågående spillesekvensen eller kunne fortsette den på et senere tidspunkt. Hvis dette ikke er mulig, vil beløpet som er betalt for billetten, tilbakeføres til spillerens spillekonto.

17. Klager

Hvis en spiller ønsker å klage, må de snarest mulig og senest en uke etter hendelsen sende inn sin klage:

 • Klagen må presenteres skriftlig ved bruk av klageskjemaet, på Norgeslotteriets nettside.
 • Klagen vil bli avvist dersom klagen gir unøyaktig, feilaktig eller utilstrekkelig informasjon.
 • Hvis klageren ikke får medhold, har klageren rett til å skrive en skriftlig klage til "Lotteri- og stiftelsestilsynet". Kjennelsen fra "Lotteri- og stiftelsestilsynet" vil være endelig.
 • Eventuell rapportert misbruk av Vipps eller debetkort for kjøp av lodd vil bli henvist til spillerens bank for håndtering av slike saker i samsvar med den respektive banks praksis.

18. Tilsyn og kontroll

Med hjemmel i lotteriforskriften § 7 har Lotteritilsynet tilsynsansvar med lotterivirksomheten til Donira AS som er operatør av Norgeslotteriet.

 

30

Laster...

Close Game
Enter Fullscreen
Add to Favourites
Please wait while we load your game...